20 tryckta ikoner


Bilden visar några av ikonerna från en av våra senaste beställningar av 20 tryckta ikoner från samma person!

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page