top of page

Ödmjukhet öppnar botfärdighetens dörrarBröder, låtom oss icke bedja såsom farisén, ty den som upphöjer sig skall bliva förödmjukad. Låtom oss ödmjuka oss själva inför Gud såsom publikanen! Låtom oss fasta och ropa: Gud, var oss nådig!

Ovan text är från gudstjänstboken Triodion, den Stora fastans gudstjänstbok vilken vi öppnar idag, tre veckor innan fastans början. Dagens söndag kallar vi publikanens och fariséns söndag därför att vi läser i dagens Evangelium liknelsen om publikanen eller tullindrivaren och farisén (Luk. 18:10-14).

Farisén kom till templet för att be, men skröt inför Gud om sina goda gärningar, att han fastade och gav allmosor. Men den syndfulle publikanen bad bara i ödmjukhet om Guds förbarmande för han insåg sin egen synd och omvände sig.

Budskapet i liknelsen leder oss till att förstå att ödmjukhet är vägen som öppnar botfärdighetens dörrar, vägen till Gud. Botfärdigheten är Stora fastans budskap: förändring av mentalitet, att vi ska leva i bot, omvändelse och ånger för att förändra oss och rena oss för att på så sätt samtidigt med Kristi Uppståndelse också uppleva vår egen själs uppståndelse.

Tullindrivaren hade denna längtan efter att förändra sig och genom sin fattigdom i anden lämnade han utrymme för Gud att verka i sig, medan farisén var självtillräcklig. Ökenfäderna sammanfattar söndagens budskap: "Bättre än man som har syndat och ångrar sig än en man som inte syndat och tror sig själv om att vara rättfärdig."

Dagens gudstjänsttexter fortsätter:

Farisén, fylld av högmod och publikanen böjd av ånger kom inför Dig, Du ende Herre. Den ene av dem berömde sig av sin godhet och blev utan det goda, den andre förtjänade gåvor utan att tala. Hör också mig, o Kriste vår Gud, i publikanens sorgerop, Du som älskar oss människor.


bottom of page