top of page

Domsöndagen


De senaste söndagarna talade till oss om Guds tålamod och gränslösa barmhärtighet och hur Han alltid är beredd att ta emot varje syndare som återvänder till Honom. Denna tredje söndag i Triodion är temat den sista domen, ett budskap som inte är lika behagligt och vi påminns om en annan sanning: ingen är så tålmodig och nådig som Gud, men Han förlåter inte dem som inte själva ångrar sig. Han tvingar sig inte på någon utan väntar på att människan ska använda sin fria vilja och själv ta steget till ånger, bot och bättring. Kärlekens Gud är också rättfärdighetens Gud och när Kristus kommer tillbaka i härlighet ska Han komma som en domare. Detta är den Stora fastans budskap: Omvänd er medan det fortfarande är tid, ångra er innan slutet kommer. Evangelieläsningen är Matt. 25:31-46 som handlar om Guds dom.

Vi sjunger i Helige Andreas av Kretas kanon den första veckan i Stora fastan (se texten i sin helhet här):

Slutet närmar sig, min själ, slutet närmar sig;

Fortfarande har du inte förberett dig.

Stå upp, tiden är kort, Domaren står vid dörren.

Våra livsdagar försvinner fort, som en dröm, som en blomma.

Denna söndag presenterar för oss fastans eskatologiska dimension: den är en förberedelse för Frälsarens återkomst och för det eviga livet. Domen ligger dock inte bara i framtiden. Här och nu, varje dag och varje timme dömer vi redan oss själva när vi förhärdar våra hjärtan gentemot andra och inte tar vara på tillfällena som ges oss till att hjälpa dem.

bottom of page