top of page

En fest av tacksägelse och segerRunt år 626 belägrades Konstantinopel av persierna, avarerna och slaverna. Fast att invånarna gjorde modigt motstånd var de färre till antalet och kunde inte försvara sig tillräckligt. De kunde då inte räkna med någon annan räddning än Guds Moders hjälp. En storm bröt då ut som sänkte motståndarnas skepp och fienden kunde besegras.

673 räddades staden mirakulöst igen från invasion av araberna. Fienden var många fler i antal och staden fall verkade ofrånkomligt. Guds Moder uppenbarades sig då tillsammans med en mängd änglar ovanför staden. Fienden flydde då i skräck och gick sedan under i en storm på det Aegeiska havet.

En fest av tacksägelse och seger instiftades då med Akatistoshymnen till Guds Moder som vi firar denna lördag i Stora fastans femte vecka. Det är en hymn som vi läser i kloster varje kväll tillsammans med Apodeipno, lilla sena kvällsgudstjänsten. Hymnen är alfabetisk på grekiska och innehåller händelser ur Guds Moders liv och hyllningar till henne. Förmodligen är den skriven av Helige Romanus Melodisten på 600-talet. Vi sjunger i hymnen:

Till dig, o Härförerska, bringa vi din från lidanden lösta hjord en tacksam segersång, o Theotokos. Och, då du har en oövervinnelig makt, från all upptänklig fara må du befria oss, att vi må ropa till dig: Gläd dig, du oförmälda Brud.

En del av hymnen läses varje fredag under Stora fastan och denna lördag läses den i sin helhet, en särskild festlig gudstjänst till Guds Moders ära. Akathistos betyder ”icke sittande”, eftersom man står upp när den läses. Hymnen kan läsas i en svensk översättning på denna länk:

Den intresserade kan även läsa mer om hymnen här.

Må denna festdag hjälpa oss att minnas att alltid åberopa Guds Moders hjälp i svårigheter och att troget läsa Akatistoshymnen till henne så ofta som möjligt så att hon förblir vår eviga försvarerska.


bottom of page