top of page

Myrrabärerskornas söndagIdag, på söndagen två veckor efter Påsk firar vi de myrrabärande kvinnorna. Det var de kvinnliga lärjungarna till Kristus som följt Honom under Hans jordliv och stått invid korset när Han korsfästes. Det var Guds Moder Theotokos, Maria Magdalena, Lasarus systrar Marta och Maria, Maria, Kleopas maka, Johanna Kusas maka, Salome, mor till Sebedeus söner och Susanna. Även de två manliga myrrabärarna åminns idag: Josef av Arimathea och Nikodemus som tog ner Kristus från Korset, lindade Honom och lade Honom i graven.

Apostlarna gömde sig i rädsla för judarna, men kvinnorna satte rädslan åt sidan av kärlek till deras Mästare och de begav sig till Kristi grav tidigt på morgonen efter Sabbaten för att smörja Hans kropp med myrra. De fann då stenen till graven bortrullad och en ängel i graven sade att Kristus var uppstånden! Kristus uppenbarade sig sedan först för kvinnorna och dessa förkunnade det glada budskapet för apostlarna.

Helige Ambrosios av Milano säger att "därför att döden hade kommit genom en kvinnas mun (Eva) så skulle också livet återupprättas genom en kvinnas mun."

Låt oss efterlikna dessa myrrabärande kvinnor och mäns starka trosiver och bedja att vi tillsammans med dem blir värdiga den eviga uppståndelseglädjen i Himmelriket!


bottom of page