top of page

Aposteln Lukas- den förste ikonmålarenIdag firar vi aposteln Lukas som räknas som den förste ikonmålaren. Han målade en ikon av Guds Moder medan hon fortfarande var i livet och presenterade den för henne och hon sade: "Må Hans Nåd, som jag födde, vara med denna bild". Aposteln Lukas målade flera ikoner av Guds Moder och av apostlarna vilka finns bevarade än idag.

Aposteln Lukas var också läkare och enligt en tradition var han en av de 70 lärjungarna som Kristus sände ut att predika Evangeliet. Han promenerade till Emmaus tillsammans med Kleopas efter Kristi korsfästelse då Herrens själv slog följde med dem, lade ut skrifterna för dem och gav sig till känna när Han bröt brödet.

Enligt en annan tradition mötte aposteln inte Kristus under Hans jordeliv utan kom till tro genom aposteln Paulus och följde sedan honom. Av lydnad till Paulus skrev Lukas Evangeliet enligt honom och Apostlagärningarna. Han blev biskop av Thebes i Grekland och botade många sjuka genom sina böner.

Hedningarna flådde honom levande och korsfäste honom när han var 84 år gammal. Många mirakler skedde vid hans grav och hans reliker fördes till Konstantinopel till kyrkan tillägnad apostlarna där.


bottom of page