top of page

Dagens högtid: Herrens möte i templetHerre, nu låter du din tjänare gå hädan i frid efter ditt ord, ty mina ögon hava sett Din frälsning, vilken Du har berett till att skådas av alla folk: ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt Ditt folk Israel.

Den bönen läser vi dagligen i Aftongudstjänsten men är också temat i dagens högtid och sägs av den helige Symeon, en rättfärdig man som levde i templet och som väntade på uppfyllelsen av profetian att han inte skulle dö förrän han hade fått se och röra vid Kristus. Symeon symboliserar hela Israels förväntan. Han tar Herren i sina armar och säger detta då Jesus Kristus frambärs i templet av Hans Moder och den Helige Josef fyrtio dagar efter sin födelse, vilket vi firar idag.

Den gamla lagen upphör genom Kristi uppenbarelse och Symeon förkunnar den sista profetian om Frälsarens lidande och Uppståndelse. För de orättfärdiga kommer det att bli till fall, men upprättelse som dem som tror på Honom.

Enligt Mose lag skulle varje förstfödd helgas till Gud i templet och ett offer frambars, ett lamm eller, för fattiga familjer, två duvor. Herren kom till världen inte för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (Matt. 5:17). Han tog på Sig vår natur och upprättar oss genom att vara lydig till lagen, som Han själv gett, men som människan överträtt, och visar på så vis att vägen till försoning med Gud är lydnaden. Han blir den ödmjukaste och fattigaste av oss alla.

En hymn vi sjunger på högtidens Vesper lyder:

Låtom oss komma också vi, med sånger inspirerade av Gud, gå tillsammans och möta Kristus och låtom oss mottaga Honom, vars frälsning Symeon nu har skådat. Detta är Han som profeten David förkunnade, det är om Honom profeterna har talat, som är förkroppsligad för vår skull och som talar i lagen. Låtom oss tillbedja Honom.

Förutom de redan nämnda personerna kan man även se på ikonen profetissan Hanna som var en gammal änka och som levt många år i templet och tjänat Herren i fasta och bön. Hon väntade också på Messias och kom också fram till barnet och prisade Gud för Israels frälsning.


bottom of page