top of page

Ny handmålad ikon: Helige Serafim av SarovEn ny handmålad ikon har just blivit färdigmålad i vårt kloster. Den föreställer ett mycket älskat helgon, Helige Serafim av Sarov som levde i Ryssland 1759-1833. Han genomgick klosterlivets alla former, det gemensamma klosterlivet, som eremit i en hydda i skogen, som sk stylit när han tillbringade 1000 dagar och 1000 nätter i bön på en sten, som enstöring och i slutet av sitt liv som starets som mottog människor som behövde tröst och vägledning i sitt andliga liv.

Han hade 12 uppenbarelser av Guds Moder under sitt liv och hon räddade hans liv från dödlig sjukdom vid flera tillfällen. Vid en uppenbarelse sade Guds Moder till Johannes Döparen som var med om Helige Serafim "han är en av oss".

Helige Serafim sade att målet med våra liv är att förvärva den Helige Anden och i ett känt samtal med sin lärjunge Motovilov får denne uppleva genom Guds nåd vad det innebär. Han ser helgonet utstråla ljus och får uppleva en inre frid och glädje.

Helige Serafim sade också att om vi själva uppnår frid inom oss kommer 1000 själar runt omkring oss finns frälsning. Må Helige Serafims förböner hjälpa oss att uppnå gemenskap med den Helige Ande och finna frid i våra själar!


bottom of page