top of page

Det dyrbara Korsets söndag: ett träd med välbehövlig svalka


Den tredje söndagen i fastan är tillägnad det dyrbara och livgivande Korset. Genom den fyrtio dagar långa fastan är vi på ett sätt korsfästa, döda från våra lidelser och begär och känner svårigheter och trötthet så att vi misströstar. Av denna anledning sätts idag det dyrbara och livgivande Korset inför oss för att stärka oss och påminna oss om Jesus Kristi lidande.

Det uppmanar oss med denna tanke: Om Kristus var korsfäst för oss, hur mycket bör vi då inte göra för Honom? Det gör våra bördor lättare om vi jämför dem med våra Mästares. Det påminner oss om den härlighet som kommer genom Korset och det ger oss hopp om den härligheten. För såsom vår Frälsare blev förhärligad genom den förnedring Han led på Korset måste även vi utstå svårigheter och lidanden för en tid för att sedan bli förhärligade tillsammans med Honom.

På samma sätt som ett träd erbjuder välbehövlig svalka på en lång och ojämn väg så ger Korset oss en "rastplats" under fastan väg där vi kan sitta och hämta kraft för resten av resan, nu när vi kommit halva vägen.

Eller liksom Gud ledde Israels folk genom Röda havet leder Han oss genom fastans öken tills vi kommer till Jerusalem genom Hans uppståndelse. Korset kallas livets träd, såsom det träd som var planterat i Paradiset och det påminner oss, planterat i fastans mitt, om Adams frosseri och beskriver hans återupprättelse genom Korsets trä. För om vi smakar av detta träd ska vi inte längre dö utan bli levande. Må det Heliga Korset ge oss kraft att fortsätta den Stora fastan!

bottom of page