top of page

Den blinde mannens söndag


Idag är det den sjätte söndagen efter Påsk och Evangelietexten (Joh. 9:1-38) handlar om när Kristus helade mannen som varit född blind. Kristus gör en deg av saliv och lera som han stryker på mannens ögon och säger åt honom att tvätta sig i dammen Siloam så ska han få sin syn tillbaka. Mannen gör som Kristus säger och får så sin syn tillbaka för att han visar sin tro, lydnad och ödmjukhet.


Kristi lärjungar frågade om det var mannen själv eller hans föräldrar som hade syndat på grund av att han var född blind. Kristus sade att det var varken på grund av mannens eller hans föräldrars synder som han fötts blind utan: "...så har skett, för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom."


Den Helige Ignatius Brianchianinov skriver att miraklerna som Kristus utför i Evangeliet då Han helar dem som var sjuka till kroppen, är en bild av och bevis på de själsliga helanden som vi som är blinda av njutningslystnad har behov av.


När vi läser om när Kristus helar de sjuka i Evangeliet, de lama, besatta och blinda, fortsätter Helige Ignatius, bör vi begrunda hur vår själ är sårad och fången av synd och liknar de sjuka. Vi lär oss i Evangeliet att de sjuka som hade tro blev helade och vi ska be oupphörligen om vårt helande.


För att bli värdiga helandet, skriver Helige Ignatius, måste vi ha ett mottagligt sinnelag. Det är de som är medvetna om sin egen syndfullhet och som bestämmer sig för att överge synden som kan bli helade. Frälsaren kan inte hjälpa dem som är högmodiga över sin egen rättfärdighet och inte ser sina egna synder.


Det är en särskild gåva från Gud att se sina egna synder. Be Gud om den gåvan och när du får den så kommer Evangeliet, den himmelske Läkarens bok, att bli mycket lättare att förstå.


I dagens gudstjänsttexter står det: "Ty Du öppnade icke endast de kroppsliga ögonen på mannen som varit blind från sin moders liv, utan även hans själsliga ögon. Därför bekände Han Dig, den dolde Guden, som giver alla stor nåd."


Ikonen är målad i Convent of St. Elizabeth, Etna, Kalifornien, USA.

bottom of page