top of page

Den lame mannens söndag: sjukdomens möjlighet att fullkomna oss


Denna söndag är temat och Evangelietexten när Kristus helade den lame mannen som varit sjuk i 38 år. Synaxarion för denna söndag citerar de heliga fädernas kommentarer för Evangelitexten med rubriken "Sjukdomens syfte och dess möjlighet att fullkomna oss".

Den Helige Basilius skriver att den himmelske Läkaren gjorde människans kropp utsatt för sjukdom så att hon skulle förstå genom sin egen natur att hon aldrig igen skulle få tanken att hon skulle kunna bli som Gud. Om vi förstår den fallna människans natur kommer vi lära känna oss själva och lära känna Gud.


Den Helige Johannes Chrysostomos skriver att vi inte ska vara rädda för sjukdom, fattigdom, förödmjukelse och inte ens döden. Det enda vi ska frukta är synden. Sjukdom har ingen betydelse för dem som lever för Himmelriket. Det enda tragiska i det här livet är när vi förtörnar Gud. Om vi förstår detta kommer vi förstå den andliga meningen av kroppslig sjukdom.


Kyrkans heliga fäder skriver också att genom sjukdom kan de kristna kan efterlikna martyrernas lidanden. De uppmanar också de sjuka att be om de troendes och Kyrkans förbön. Många tänker inte på bönen förrän de hamnar på sin sjukbädd.


De Heliga Barsanufios och John skriver: Sjukdom hjälper oss att se var vi är på livets väg. Sjukdom är en lektion från Gud och hjälper oss att göra framsteg om vi tackar Gud för den.

תגובות


bottom of page