top of page

Guds Moders bebådelsedag


Se jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt. Med dessa ord gav Guds Moder sitt samtycke, och med henne hela den mänskliga naturen, till den gudomliga kraftens ankomst inom henne, förmedlat genom Ärkeängelns Gabriels ord. Det var vid just den stunden som vår Frälsare tog plats i Jungfruns liv. Guds Son blev Människosonen, en enda Person i två naturer. Gud klädde Sig Själv i mänskligheten och Jungfrun blev i sanning Guds Moder (Theotokos, Gudaföderska). Genom detta utbyte kan människan bli Guds söner genom nåd. Vi som följer den gamla/ kyrkliga kalendern firar denna högtid idag.


Herren hade väntat på henne, som Han hade utvalt framför alla kvinnor, att ta aktiv del genom hennes frivilliga samtycke, så att befrielsen av människosläktet skulle vara en gemensam handling av Guds vilja och människans tro. Detta kom att ske genom mänsklighetens fria samverkan med den gudomliga planen, som föranledde det stora Mysteriet som hade blivit förberett från världens skapelse: Gud blev människa för att människan skulle kunna bli Gud i Honom.


Den helige Irenaeus av Lyon skriver: Liksom Eva hade blivit lurad genom den fallne ängeln, så att hon skildes från Gud, så fick Maria höra de goda nyheterna genom en ängel, att hon skulle bära Gud i lydnad till ängelns ord. Människosläktet som blivit underställt döden genom en jungfru, blir frigjort genom en jungfru. Den enas lydnad blir motvikt till den andras olydnad.


Comments


bottom of page