top of page

Guds moders intåg i templet


Idag firar vi Guds moders intåg i templet. Heliga Joakim och Anna, Guds moders föräldrar, var länge barnlösa och bad innerligt till Gud om att få ett barn. En ängel uppenbarade sig för dem var för sig och talade om att Gud hört deras böner och trots att de uppnått hög ålder skulle få ett barn.


Ängelns löfte gick i uppfyllelse och Anna födde inom kort sitt barn, som fick namnet Maria. I tacksamhet till Gud bestämde de att konsekrera barnet till Guds tjänst. När flickan blev tre år gammal tog föräldrarna med henne till templet där hon mottogs av översteprästen Zacharias. Genom Helig Ande förstod han att hon var utvald till något särskilt och placerade henne i templets allra heligaste plats där bara översteprästen fick lov att gå in en gång om året. En ängel kom och gav henne föda. Där förberedde sig Jungfru Maria i bön och renhet för att bli Guds moder och den Högstes boning och tempel.


Denna festdag uppmanar Kyrkan oss alla att dra oss tillbaka från världens nöjen, njutningar och bekymmer och träda in i våra hjärtans tempel i tystnad och bön och där förbereda oss med fasta inför Kristi födelse.


Vi önskar alla en välsignad festdag och goda fortsatta ansträngningar i fastetiden!
Comments


bottom of page