top of page

Handgjorda böneband från vårt moderkloster

Nu säljer vi även böneband på vår hemsida som är handgjorda av nunnorna i vårt moderkloster, Heliga Änglarnas kloster, Grekland.


Bönebandet är ett traditionellt "verktyg" som munkarna i öknen använde redan på 300-talet i Egypten som hjälp för att koncentrera sig på den s.k. Jesusbönen: "Herre Jesus Kristus, förbarma Dig över mig, syndare".


Enligt traditionen grundade Helige Pachomios med hjälp av Helige Antonios den store det första klostret i Thebe, Egypten år 320 e.Kr. där munkarna praktiserade den inre Jesusbönen. Den onde försökte dock hela tiden att hindra dem i bönen. En ängel uppenbarade sig då för Helige Pachomios och visade honom ett böneband och hur han skulle knyta det så att varje knut bildar nio kors, vilket symboliserar de nio grupperna av änglar. Det hindrade den ondes list och underlättade munkarnas bön. Banden knyts på samma sätt i våra dagar.


Bönebandet är också en påminnelse om den ständiga bönen när man har det som armband eller som ett beskydd i hemmet eller i bilen.

Comments


bottom of page