top of page

Helgons liv i vårt liv: Helige Johannes av Shanghai och San Francisco


Idag firar vi ett stort och mycket älskat helgon som levt i modern tid, Helige Johannes av Shanghai och San Francisco, vilket är vår käre svenske Biskop Johannes skyddshelgon. Ikonen är målad av systrarna i vårt moderkloster i Grekland där de också har en kyrka tillägnad helgonet.


Ärkebiskop Johannes dopnamn var Mikhail Maksimovitj och han föddes i södra Ryssland år 1896. Som pojke älskade han över allt annat att läsa helgonens liv. Hans föräldrar insisterade på att han skulle studera juridik och han satte åt sidan sin önskan om att läsa på den Teologiska Akademin i Kiev.


Under studentåren insåg den unge Mikhail att den rätta förståelsen av helgonens liv är viktigare än någon universitetskurs. Så kom det sig att Mikhail tillbringade mer tid med att läsa helgonens liv än att gå på akademiska föreläsningar, även om han gjorde bra ifrån sig i sina akademiska studier. Man skulle kunna säga att han studerade de ortodoxa helgonen på ”universitetsnivå”. Han anammade deras världssyn samt deras syn på livet och studerade deras verksamhets olikheter: olika asketiska övningar och övningar i bön. Han började älska dem av allt sitt hjärta och var helt genomsyrad av deras andlighet – han började leva som de.


År 1921, medan det ryska inbördeskriget härjade, evakuerades Mikhail – som då var tjugofyra år gammal – och hela hans familj till Belgrad. Där började han på Belgrads universitet och tog examen år 1925 vid teologiska fakulteten. Ett år senare vigdes han till munk i Serbien och fick namnet Johannes. Samma år vigdes han till prästmunk. Fader Johannes vigdes till biskop år 1934 i Ryska kyrkan i Belgrad. Han tilldelades Shanghaistiftet i Kina.


När kommunisterna tog makten i Kina år 1949 tvingades Ärkebiskop Johannes att evakuera sin hjord, inklusive hela barnhemmet som han grundat där. Han förde 5000 flyktingar till läger i Filippinerna. Han reste sedan själv till Washington för att utverka att få föra sitt folk till Förenta Staterna. Lagen ändrades och tack vare den helige Johannes kom nästan hela lägret till USA. Senare tilldelades han det västeuropeiska stiftet och senare San Fransiscos stift, där han insomnade år 1966.


Hos Helige Johannes kombineras många sorters helighet som vi kan finns i helgonens liv:


1. Han var en stor asket. Hans asketisms kärna var bön och fasta. Han åt en gång varje dag klockan 11 på natten. Under första och sista veckorna i Stora Fastan åt han inte alls och under resten av Stora Fastan och under fastan före Kristi Födelse åt han endast bröd från altaret. Han tillbringade vanligen nätterna i bön och när han till slut blev utmattad lade han sitt huvud på marken och sov några timmar innan gryningen.


2. Han var en klarsynt läsare av hjärtan och en som kunde känna igen och omnämna vid namn människor han aldrig sett förr. Upplyst av Guds nåd kunde han höra och besvara människors tankar innan de uttalade dem. Han kunde också se in i framtiden och även se sin egen dödsstund.


3. Han var en allmosegivare i samma tradition som den helige Filaret Allmosegivaren och den helige Johannes Allmosegivaren m.fl. . Han gick in i den farliga slummen för att rädda barn från svält och osunda miljöer. Han gav alltid åt de behövande och arbetade ständigt för dem. Ofta gick han barfota, ibland efter att han givit bort sina sandaler till någon fattig människa.


4. Han var en biskop och en teolog, en kyrklig skriftställare och apologet som försvarade Kyrkan mot irrläror, i samma tradition som den helige Athanasios den Store och den helige Gregorios Teologen m.fl.


5. Han var en apostel, förkunnare och missionär i nya länder, i samma tradition som den helige Kyrillos och den helige Methodios, och den helige Nakhum av Okhrid m.fl. När han var i västra Europa arbetade han hårt med att skapa inhemska ortodoxa kyrkor i Frankrike och Nederländerna.


6. Han var en helare och undergörare i samma tradition som den helige Martin av Tours och den helige Nikolaos av Myra i Lykien m.fl. Genom hans förböner helade han människor från allehanda sjukdomar, och han fortsätter göra så även efter sin bortgång.


7. Han var en kärleksfull och självupplåtande församlingsherde i samma tradition som den helige Johannes av Kronstadt och alla andra forna tiders heliga biskopar och präster.


8. Han befriade sitt folk från träldom i samma tradition som profeten Moses. Han förde 5000 ortodoxt troende ut ur det kommunistiska Kina till friheten i Förenta Staterna.


9. Slutligen var han till en viss grad även en Kristi dåre och befann sig i samma tradition som Kristi dårar den helige Andreas m.fl.


Det som den moderne författaren Constantin Cavarnos skriver om moderna helgon i allmänhet passar utmärkt för att beskriva den helige Johannes: ”Moderna helgon beundrar och efterliknar de äldre helgonen: de efterliknar dem noga som förebilder och studerar uppmärksamt deras lära noggrant och bekräftar den. De moderna helgonen som skriver eller predikar utvecklar och förtydligar de gamla helgonens lära och överför den på moderna omständigheter.”


Då vi i enlighet med den helige Johannes arv ihågkommer Guds helgon måste vi alltid minnas, precis som han mindes, att var och en av oss är kallade att bli ett helgon och så gott vi kan efterlikna deras liv. Läs mer om betydelsen av helgonens liv i vårt eget liv och om Helige Johannes av Shanghai och San Francisco här.

コメント


bottom of page