top of page

I startgroparna...

När vår Metropolit var på besök i Sverige för en månad sedan firade han Liturgi i klostret, trisagion vid klostergrundaren Moder Philotheis grav och utförde vattenvälsignelsen för den nya utbyggnaden.

Byggprojektet har inte varit en lätt process att ta in offerter från entreprenörer och att ansöka om bygglov var så mycket mer komplicerat och tidsödande än vad vi någonsin kunnat föreställa oss! Men Heliga Philothei har återigen sänt vänliga och hjälpsamma människor i vår väg. Entreprenören vi valt (eller vad det Heliga Philothei som valde?) har visat sig vara av ovärderlig hjälp att skaffa fram alla dokument som behövdes inför tekniskt samråd med kommunen på enklaste och billigaste sätt: markutlåtande, fuktskyddsprojektering, energiberäkning, brandskydd osv. och bygginspektören på kommunen var mänsklig och förstående.


Så äntligen har vi fått startbesked från kommunen för att börja bygga klostrets tillbyggnad! Det är en månad senare än vad vi hade tänkt pga att vi fått vänta på tid för tekniskt samråd och pga av semestertider. Men nu ser det ut som att det vi planerat för ett helt år börjar bli verklighet om bara en vecka!

bottom of page