top of page

Inflyttning!

I onsdags firade vi Guds Moders intåg i templet och passande nog kunde vi just den dagen äntligen tåga in i de nya cellerna för inflyttning! Dagen innan hade de sista detaljerna blivit klara.

Lördagen innan hade en Liturgi firats i klostret till minne av dess grundare Moder Philothei, i evig åminnelse, då det var sju år sedan hennes insomnande i Herren, då också vattenvälsignelsen för de nya cellerna utfördes. Vi har hennes förböner och klostrets skyddshelgon Heliga Philotheis att tacka för allt som hänt med den nya utbyggnaden.

Utsidan hade just blivit klar när våra andlige fader Metropolit Kyprianos kom på besök tillsammans med en av våra systrar från vårt moderkloster i Grekland och en subdiakon. Metropoliten blev mycket nöjd med vad han såg .

Efter Liturgin kunde några av våra kära församlingsmedlemmar och välgörare gå och inspektera det pågående bygget på insidan tillsammans med Metropoliten.

Vi har tillbringat många timmar med spackling, slipning och målning... Se fler foton från arbetets gång här på vårt fotogalleri.

När det äntligen var färdigt var vi glada att få frivillig hjälp av klostrets vänner och välgörare Per-Åke Jonsved och Gösta Vilmenius med att lägga in golvet.

Elektrikern kunde komma tillbaka när målningen var klar och sätta upp lampor, kontakter, osv.

Slutsamråd med kommunens bygginspektör tillsammans med kontrollansvarig genomfördes i klostret och vi fick godkänt för inflyttning. Sedan kom vår trogne hantverkare Samir från Lidingby bygg tillbaka och gjorde färdigt de sista detaljerna: satte upp dörrar, karmar, golvlister och fönsterfoder. Och så kunde vi tacka honom för ett fantastiskt arbete!

En dröm som för bara ett år sedan verkade omöjlig har nu förverkligats med hjälp av våra många välgörare och bidragsgivare, vilka vi tackar från djupet av våra hjärtan för att ni stöttat oss i denna process och gjort det möjligt för klosterlivet att växa i Sverige!


Nu återstår att fylla de tomma cellerna först med möbler och sedan med böner av potentiella nya systrar...

Ära åt Gud för allting!

bottom of page