top of page

"Jag är med er och ingen kan vara emot er."


"Herren fördes upp till himlarna för att sända den Heliga Ande till världen. Himlarna beredde Hans tron och molnen beredde Hans Himmelsfärd. Änglarna förundras när de se en människa mer upphöjd än de. Så mottager Fadern Honom, som Han i evig tid burit i sitt sköte. Den Helige Ande befaller alla Hans änglar: ”I furstar, öppnen nu portarna.” O, klappen i händerna, alla folk, ty Kristus har farit upp till den plats Han har kommit från." Från Vespers gudstjänst till Kristi himmelsfärd som vi firar idag.


Från gudstjänstens Oikos i Orthros: "Han [Kristus] vägledde dem [apostlarna] såsom söner och sade till dem: Jag är icke skild ifrån er; Jag är med er och ingen kan vara emot er."

Vi ser Kristus upplyftas till Himlen på ikonen medan Han välsignar sina lärjungar och Guds Moder som bevittnar det. De representerar Kyrkan som väntar på den Helige Andes ankomst. Även aposteln Paulus avbildas fast att han omvände sig efter Kristi himmelsfärd. Detta har den teologiska anledningen att vid pingsten nedsteg den Helige Anden inte bara över de apostlar som var närvarande, utan etablerade också hela Kyrkan hos alla världens nationer. Aposteln Paulus representerar Kyrkans fullhet.

Detta skedde på Oljeberget, vilket vi kan läsa i Apostlagärningarna. Genom sin himmelsfärd, som skedde 40 dagar efter Hans uppståndelse, uppreste Han den mänskliga naturen och upphöjde den.

コメント


bottom of page