top of page

Johannes Döparens födelse


Idag firar vi Johannes Döparens födelse. Hans fromma och rättfärdiga föräldrar Sakarias och Elisabet var gamla och barnlösa. När Sakarias tjänade i templet som präst och utförde ett rökoffer visade sig ärkeängeln Gabriel för honom och sade: ”Frukta icke, Sakarias; ty din bön är hörd, och din hustru Elisabet skall föda dig en son, och honom skall du giva namnet Johannes. Och han skall bliva dig till glädje och fröjd, och många skola glädja sig över hans födelse. Ty han skall bliva stor inför Herren."


Eftersom Sakarias tvivlade sade ängeln att han skulle bli stum och när han kom ut från templet förstod folket att han haft en syn när han inte kunde tala. Efter sin tjänstgöring återvände han hem och Elisabet blev efter en tid havande.


När barnets fötts kom grannar och släktingar för att omskära pojken och ville ge honom namnet Sakarias efter hans far och de förvånade sig över att Elisabet sade att han skulle heta Johannes. Sakarias skrev då på en tavla "hans namn är Johannes" och så löstes hans tunga från stumheten. Alla närvarande förundrades och förstod att det var något särskilt med detta barn som skulle komma att bereda vägen för Kristus genom att predika bättring och omvändelse för folket.


När Herodes lät döda alla gossebarn flydde Elisabet med Johannes ut i öknen. Sakarias dödades av Herodes soldater medan han tjänstgjorde i templet och Elisabet och Johannes fortsatte sitt liv i öknen tills Elisabet dog där och tills det var tid att Johannes började sin predikan och döpte Kristus i Jordanfloden.

Comments


bottom of page