top of page

Kristi intåg i Jerusalem


Idag firar vi Ortodoxa Kristi intåg i Jerusalem. Folket tog palmkvistar i händerna, gick ut för att möta honom och ropade: ”Hosianna! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn, Han som är Israels konung.”


Och Jesus fick sig en åsnefåle och satte sig upp på den, såsom det är skrivet: ”Frukta icke, du dotter Sion. Se, din konung kommer, sittande på en åsninnas fåle.” Detta förstod hans lärjungar inte då, men när Jesus hade blivit förhärligad, då kom de ihåg att detta var skrivet om honom, och att man hade gjort detta med honom. (Se Joh. 12:1-18)


Palmkvistarna symboliserar Kristi kommande seger över döden och över den onde. Åsnan är en symbol för folkets tidigare orenhet och vildhet och deras lydnad till Evangeliets lag efter detta. Hosianna betyder "Fräls oss".

Opmerkingen


bottom of page