top of page

Kristus går på vattnet


Ikoner är Evangeliet i bild och ikonen vi publicerar här idag visar vad söndagens Evangelium handlar om.


Jesus hade sagt till sina lärjungar att ta båten till andra sidan stranden medan Han själv var kvar och skickade iväg folket som lyssnat på Honom och fått del av brödundret och blivit mätta. På kvällen var Han ensam och bad medan lärjungarna kämpade i båten med de höga vågorna på grund av stark vind.


Då kommer Jesus gående på vattnet till lärjungarnas båt. De blir rädda för de tror först att det är en vålnad, men Jesus säger: ”Varen vid gott mod; det är jag, varen icke förskräckta.” Då svarade Petrus honom och sade: ”Herre, är det du, så bjud mig att komma till dig på vattnet.” Han sade: ”Kom.” Då steg Petrus ut ur båten och begynte gå på vattnet och kom till Jesus."


Men när Petrus såg hur stark vinden var, blev han förskräckt; och då han nu började sjunka, ropade han och sade: ”Herre, hjälp mig.” Och strax räckte Jesus ut handen och fattade i honom och sade till honom:”Du klentrogne (=trossvage), varför tvivlade du?” När de sedan hade kommit upp i båten, lade sig vinden. Men de som voro i båten föllo ned för honom och sade: ”Förvisso är du Guds Son.”(Matt. 14: 22-34)


Ikonen är en väggikonmålning i vårt moderkloster i Grekland och målad av våra systrar där.


Idag börjar Gudsmodersfastan, förberedelsen för hennes avsomnandes festdag om två veckor. Den tiden läser vi Paraklesis, den lilla eller stora åkallande gudstjänsten till Theotokos under veckodagarna. Vi önskar alla en välsignad fastetid!

Comments


bottom of page