top of page

Myrrabärerskorna- de första vittnena till uppståndelsen


En grupp kvinnor som var Kristi lärjungar och hade följt Honom under Hans jordiska liv, lämnade Honom inte ens under Hans korsfästelse, död och begravning. De manliga lärjungarna hade gömt sig av rädsla för judarna, alla förutom Johannes, som också stod invid Kristi kors. Idag är det myrrabärerskornas söndag när vi åminner dessa modiga kvinnor samt Josef av Arimataia och Nikodemus som var hemliga lärjungar till Kristus. Josef och Nikodemus fick tillåtelse av Pilatus att ta ner Kristus från korset och begrava Honom.


De hann inte göra allt som var brukligt med en död kropp på grund av att det var en stor judisk högtid dagen därpå, så kvinnorna begav sig därför till graven tidigt nästa morgon med välluktande kryddor för att smörja Kristi kropp. Då blev de de första vittnena till uppståndelsen då de fann stenen framför graven vara bortrullad och en ängel som sade till dem: "Varen icke förskräckta. I söken Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är icke här. Se där är platsen där de lade honom. Men gån bort och sägen till hans lärjungar, och särskilt till Petrus: ’Han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få se honom, såsom han bar sagt eder.’" (Mark. 16:6-7)


De myrrabärande kvinnorna var många, men bara några av de främsta nämns i Evangeliet. Guds Moder Theotokos räknas som en av dem, Maria från Magdala, Salome (dotter till Josef den trolovade med Guds Moder och mor till apostlarna Jakob och Johannes), Johanna (maka till Kuza, administratör för kung Herodes), Lasarus systrar Marta och Maria, Maria, Kleopas maka och Susanna.


Ikonen kallas "Sen platsen där Herren har legat" och den är en väggikonmålning från vårt moderkloster i Grekland, målad av systrarna där.

Comments


bottom of page