top of page

Nedläggandet av Guds Moders dyrbara gördel


Nedläggandet av Guds Moders dyrbara gördel i en kyrka i området Chalkoprateia i Konstantinopel skedde under kejsar Theodosios den yngres tid. Innan dess hade Guds Moder själv anförtrott sin gördel till aposteln Tomas och sedan förvarats av fromma kristna efter hennes avsomnande.


Under kejsar Leo den vises regim 886-911 blev hans hustru Zoe ansatt av en ond ande och han bad att Gud skulle hela henne. Hon hade då en vision om att Theotokos bälte skulle hela henne och kejsaren bad patriarken att öppna relikskrinet där den förvarades. Bältet var helt oförstört av tiden och placerades på kejsarinnan som omedelbart blev helad. Bältet lades sedan tillbaka i relikskrinet och förseglades.


I åminnelse av detta mirakel firas denna dag det tvåfaldiga nedläggandet av Theotokos gördel och uppmanar de troende att "skärpa sig" och efterlikna Guds Moders renhet till själ och kropp så att vi blir värdiga att bära Kristus, som aldrig upphör att för oss bli ett "litet barn", i våra hjärtan.

Tropariet från dagens gudstjänsttexter lyder: O ständiga Jungfru Theotokos, mänsklighetens beskydd, du har förlänat ditt folk ett kraftfullt arv: dräkten och gördeln, som klätt din kropp, vilken bevarats oförstörd när du födde utan säd; ty i dig förnyas naturen och tiden. Därför bedja vi dig att skänka världen fred och våra själar stort förbarmande.

Må vi alla be om Guds Moders beskydd och hjälp!

Comments


bottom of page