top of page

Ny ikon av Heliga Elizabeth, den nya martyren


Idag firar vi minnet av den Heliga Storfurstinnan Elizabeth som led martyrdöden under den ryska revolutionen 1918. Ikonen är 25x18 cm och har nyligen målats i vårt kloster. Det är en beställning som ska bli en gåva till en guddotter i USA. Nedan publiceras även ett foto av helgonet som senare färglagts.


Heliga Elizabeth var syster till den sista ryska kejsarinnan Alexandra Fjodorovna. Deras mor, prinsessan Alice, var dotter till den engelska drottningen Viktoria. Elisabeth växte upp i Tyskland en familj med gudstro och kärlek till sin nästa. Hon följde regelbundet med sin mor för att besöka sjuka och fattiga människor för att ge dem hjälpande gåvor.


Vid tjugo års ålder gifte hon sig med storfursten Sergej Alexandrovitj Romanov, bror till kejsar Alexander III, och kom så att flytta till Ryssland. Hon brukade ofta besöka gudstjänster i Ortodoxa kyrkor, läste de heliga fädernas skrifter, bad till Gud och försökte leva i enlighet med Hans bud. Hennes hjärta öppnades och hon konverterade till den Ortodoxa kyrkan från den protestantism i vilken hon var uppfostrad.


Hennes lugna liv avbröts emellertid genom hennes makes tragiska bortgång. Sergej Alexandrovitj dödades av terrorister med en bomb. Hennes sorg var stor, men i hjärtat fanns intet ont, och hon besökte mördaren i fängelset, gav honom ett evangelium och en ikon, uppmanade honom att ångra sig och ingrep själv inför tsaren för att han skulle benådas.


Storfurstinnan beslöt att avsäga sig världen och helt viga sitt liv åt att tjäna Gud och nästan och leva som nunna. Hon grundade ett kloster till åminnelse av Marta och Maria där hon levde i askes tillsammans med några “korssystrar”. De vårdade sjuka, hade omsorg om fattiga och skötte sårade under krigstider samtidigt som de utförde klosterlivets plikter såsom dagliga gudstjänster och individuell bön.


När så revolutionen kom ville inflytelserika släktingar hjälpa henne att lämna Ryssland för att rädda henne undan bolsjevikerna, men hon beslöt att stanna i sitt andra fosterland och överlämnade sig i Guds händer. 1918 arresterades hon, och den 5 juli (18 juli enl den nya kalendern) dödades hon. Hon knuffades tillsammans med några släktingar levande ned i ett schakt i närheten av staden Alapaevsk, varefter man kastade ned granater på dem.


Tillsammans med henne omkom den trogna nunnan Barbara, som bolsjevikerna ville släppa, men hon beslöt att intill slutet stanna hos sin “matushka” och tillsammans med henne lida martyrdöden. En bonde som bevittnade mordet uppgav att man ur schaktet hörde Kerubimhymnen sjungas. När man återfann deras kroppar var de bådas högerhänder formade till att göra korstecken. 1921 överfördes deras reliker till Jerusalem och nedlades i Maria Magdalenakyrkan i Getsemane.


Heliga martyrer Elizabeth och Barbara bed för oss!


Comments


bottom of page