top of page

Pingstens högtid och den Helige Andens måndag


Idag är det den Helige Andens måndag och vi firar den Heliga Treenigheten, dagen efter Pingstdagen, som alltid infaller femtio dagar efter Påsk. Då firas den Helige Andens ankomst till världen och uppfyllandet av Jesu Kristi löfte till sina lärjungar om den Helige Andens ankomst. De olärda fiskarna blev visa genom den Helige Anden och de blev sanningens budbärare och lärare för hela världen. De började sitt verk som apostlar denna dag och spred det goda budskapet i hela världen, de döpte, predikade och utnämnde präster att tjäna Kyrkan.


Denna dag hördes ett ljud från Himlen, som när en stark vind blåser, och den fyllde huset där de befann sig. Efter ljudet uppenbarades tungor av eld som kom över var och ens huvud. De fylldes av den Helige Anden och började tala andra språk som den Helige Anden ingav dem.


Folk hörde ljudet från Himlen och kom dit. Vissa som kommit från andra länder förundrade sig när de hörde lärjungarna från Galiléen tala sitt modersmål, medan andra menade att de var berusade. Aposteln Petrus talade då till dem och förklarade att Guds profetia hade blivit uppfylld, att Hans Ande skulle utgjutas och Petrus predikade att Jesus från Nasaret var Kristus, Herren som Gud upprest från de döda. Många kom den dagen till tro på Herren och lät döpa sig. Ikonen är målad i Convent of St. Elizabeth, Etna, Kalifornien.


Personen med krona på huvudet under apostlarna symboliserar världen som apostlarna gick ut och predikade Evangelium för. Bakgrunden bakom honom är svart för att världen befann sig i syndens mörker. Han håller i tolv rullar som symboliserar den kristna läran som apostlarna predikade. Kronan på hans huvud symboliserar synden som råder i världen.


På Pingstdagen sjunger vi följande hymn som också är den Ortodoxa kyrkans inledningsbön till alla gudstjänster och böner. Mellan Påsk och Pingst läser vi inte den bönen, men efter Pingsten så återupptas läsandet av den.


"Himmelske Konung, Tröstare, Du Sanningens Ande, Du som är allestädes närvarande och uppfyller allt, det godas Skatt, o Du Livgivare, kom och tag Din boning i oss och rena oss från allt ont och fräls, O Gode våra själar."


Den heliga Treenigheten är omöjlig att förstå på djupet, är osynlig och har aldrig uppenbarat sig. Därför är det inte möjligt att avbilda den Heliga Treenigheten. Den ikon som vi kallar den heliga Treenigheten grundar sig på den historiska händelsen i Första Mosebok (18:1-15) när Abraham fick besök av tre män/änglar. Den kallas också ”Abrahams gästabud”. Ibland framställs den med Abraham och Sara och ibland utan. Ikonen är en symbol för heliga Treenigheten och avbildas bara på rätt dogmatiskt sätt på så vis för att det är en historisk händelse som skett här på jorden. Ikonen nedan är målad i Heliga Änglarnas kloster, Grekland.


Vad består då ett liv i den Helige Treenigheten av? Enligt de gudabärande fäderna och apostlarna i Kyrkan finns allting gemensamt i den Heliga Treenigheten: ett gemensamt väsen, en gemensam kraft, en gemensam energi, en gemensam vilja, en gemensam gudomlighet och ett gemensamt liv. På samma sätt är det kristna livet i Kyrkan ett gemensamt liv av gudomlig kärlek och gemensamt deltagande i den Heliga Treenigheten. Så den Heliga Treenighetens ikon är en förebild för hur vi ska leva som kristna i våra familjer och församlingar.Comments


bottom of page