top of page

Rättfärdige Job


Idag firar vi minnet av den rättfärdige Job från Gamla Testamentet. Han visade stort tålamod i de prövningar som Gud tillät i hans liv då han förlorade barn, ägodelar, förmögenhet och boskap. Ändå förlorade han inte sin tro utan kunde säga: "Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända åter dit; HERREN gav, och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!" (Job 1:21) Den sista strofen är den text som står på ikonen.


Originalikonen är en väggikonmålning gjord av våra systrar i vårt moderkloster i Grekland och finns i deras kyrka. Tryckta kopior går att beställa på denna ikon och andra gammaltestamentliga profeter och rättfärdiga som finns på denna sida.

Comments


bottom of page