top of page

Tomassöndagen


En vecka efter Påsk kallas denna söndag för Tomassöndagen då Evangelietexten handlar om när Jesus Kristus visade sig för sina lärjungar efter sin uppståndelse när de satt bakom låsta dörrar av rädsla för judarna.

Första gången Jesus visade sig för dem hade inte aposteln Tomas varit med och när de andra berättade för honom att de sett Jesus sade han att han inte skulle tro det om han inte fick se hålen av spikarna i Hans händer och sticka händerna i Hans sida. Dagens Evangelietext beskriver fortsättningen:

"Åtta dagar därefter voro hans lärjungar åter därinne, och Tomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna voro stängda, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med eder!” Sedan sade han till Tomas: ”Räck hit dit finger, se här äro mina händer; och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla icke, utan tro.” Tomas svarade och sade till honom: ”Min Herre och min Gud!” Jesus sade till honom: ”Eftersom du har sett mig, tror du? Saliga äro de som icke se och dock tro.” (Joh. 20:26-29)

På detta sätt har Tomas tvivel och att han med Jesu hjälp fick känna på Hans sår och lämna sina tvivel, bekräftat sanningen i Kristi uppståndelse och Hans sanna två naturer: Sann Gud och Sann människa. Må vår uppståndne Herre ge oss en stark tro utan tvivel!


Ikonen är en väggikonmålning från Heliga Änglarnas kloster i Grekland.

Comments


bottom of page