top of page

Vi målar fortfarande ikoner...


...eller försöker ta tid till det i alla fall, trots bygget i klostret. På bilden ser vi en ikon som målats i vårt kloster i sommar. Ikonen var en beställning av en privatperson som en gåva till en diakonvigning. Måtten är 30x15 cm och föreställer den Helige Laurentius, vars minne vi firar idag, 10 augusti enligt kyrklig kalender, dagen då helgonet led martyrdöden år 258 i Rom. Där tjänade han som ärkediakon och ansvarade för kyrkans heliga kärl och delade ut pengar till de behövande.


Runt år 257 förföljdes de kristna och uppmanades offra till avgudarna. När de nekade torterades de. När Helige Laurentius arresterades blev han utfrågad om kyrkans skatter. Han bad om att få tre dagar på sig att samla ihop dem. Han samlade alla fattiga och behövande, presenterade dem för prefekten och sade: "Se här är Kyrkans skatter!"


Prefekten blev rasande och befallde att Helige Laurentius skulle grillas levande, vilket han utstod med Guds hjälp utan att klaga. Han sade att han var välgrillad på ena sidan och färdig att vändas på den andra. Så mycket skyddade Guds nåd honom från smärtan och hans kärlek till Gud fick plågorna att inte verka svåra. Han bad för sina mördare innan han gav upp sin anda som Kristus själv gjort. Det vanliga svenska namnet Lars kommer från Laurentius.


Comments


bottom of page