top of page

Småskrifter med bilder

Oik-Par-T8-SW-1.jpg

Uppbyggelse och Tröst

Detta är en tidskrift med andligt uppbyggliga texter som är utvalda av vår grekiske Metropolit Kyprianos, designen är gjord i vårt grekiska moderkloster, layouten och översättningen i vårt eget kloster. Tidskriften utkommer normalt var tredje månad. Storlek: A4. 8 sidor.

nr 1,  nr 2nr 3 nr 4nr 5nr 6nr 7,  nr 8

SW-Poreia%20pros%20to%20Pasxa_Sida_1.jpg

Andlig Läsning

Den glädjefyllda sorgens tid Tillägnad alla som upplever fastan som svår och tråkig. Bra läsning för djupare förståelse för alla fastedagar och perioder under det Ortodoxa kyrkoåret. Storlek: A5. 7 sidor. 

Beskrivning av händelserna kring högtiden översatt från engelskt Synaxarion. Några böner till Guds Moder med anknytning till Bebådelsen. Storlek: A5. 11 sidor. 

En sann historia av en verklig prinsessa. Lämplig för alla åldrar. Storlek: A6.  9 sidor. 

bottom of page