top of page

Heliga Anna av Novgorod

10 februari

Heliga Anna av Novgorod

Ingegerd var dotter till Sveriges förste kristne konung, Olof Skötkonung. Hon döptes tillsammans med sin far 1008 i Husaby. Ingegärd giftes bort 1019 till storfurste Jaroslav av Novgorod och antog namnet Irina.

 

Hon framstår i källorna som en viktig rådgivare till sin 25 år äldre man, på flera ställen rentav som den dominerande av de två. Hon lyckades till exempel en gång att stifta fred mellan Jaroslav och en av hans bröder, just när deras arméer skulle gå lös på varandra. Deras äktenskap varade i 30 år.

 

Irina ägnade sig intensivt åt kyrkan och det religiösa livet. Hon instiftade ett nunnekloster och lät, mot slutet av sitt liv, själv viga sig till nunna efter sin makes död och fick då namnet Anna. "Hon visade därmed sin djupa fromhet och sin sant kristna ödmjukhet". Hon insomnade den 10 februari 1050.

 

Redan under hennes livstid prisades hon för sin dygd och fromhet. Helige Hilarion, Metropolit av Kiev (vördas som helgon den 21 oktober), skrev i sin homilia ”Om lagen och Nåden” till Vladimir, Rysslands kristnare (som firas den 15 juli): ”Se på Din svär-dotter Irina! Se på dina barn-barn och barn-barnsbarn! Se hur de lever, hur Gud bevarat dem och hur de höll tron du gav dem och hur de prisar Kristi namn”

 

Irina födde sju söner och tre döttrar, före hon blev nunna. Hennes döttrar blev alla drottningar, Anna blev drottning av Frankrike, Maria blev drottning av Ungern och Elisabeth drottning av Norge (med Harald Hårdråde). Av hennes söner blev fyra särskilt kända: den rätt-troende fursten Vladimir av Novgorod (som vi firar den 4 februari), stor-furste Zjaslav av Kiev, stor-furste Sviatoslav av Chernigov och stor-furste Vsevolod av Pereyaslavets.

 

Reliker: Några hävdar att hennes kvarlevor finns i hennes mans sarkofag i Sofiakatedralen i Kiev. Andra hävdar att hennes reliker nu finns i Aposteln Filippus kyrka i Novgorod, dit reliker gavs åter från ett museum 1991. En liten relik finns i Heliga Anna ortodoxa kyrka i Eskilstuna, som kommer från Orthodox Church of America’s representation i Moskva.

 

Källor: Snorre Sturlason: Olav den helliges saga, Nestorkrönikan, Heliga Anna av Novgorods liv, Ingegerd, Olof Skötkonungs dotter - ett kvinnoöde från vikingatiden, Rune Edberg, Sigtuna museers skriftserie.

bottom of page