top of page

Heliga Edith av Wilton

16 september

Heliga Edith av Wilton

Saint Edith of Wilton föddes år 961 i Kemsing, nuvarande Kent i sydöstra England, av den rättroende kung Edgar den fridfulle (943-975) och Heliga Wilfrida. Enligt en version gick Wilfrida i skola i klostret i närheten av kungens slott. Kungen var ung och fortfarande inte omvänd, han blev kär i Wilfrida och kidnappade henne och tog henne till sitt slott där hon födde Edith ett år senare. Kort efter Ediths födelse återvände Wilfrida till klostret, tog sin dotter med sig och blev nunna. Enligt en annan version var Wilfrida kungens lagliga hustru men separerade från honom kort efter Ediths födelse och blev nunna medan kungen gifte om sig.

Wilfrida uppfostrade sin dotter i klostret och Edith blev vigd till nunna när hon var 15 år gammal. Edith var strikt med fastan och kombinerade ett liv i bön med aktiviteter. Hon gav de hungriga och främlingar att äta, kläder till de nakna och tog hand om sjuka. Från ung ålder var hon känd för sin visdom, hennes yttre samt andliga skönhet, hennes vackra röst, generositet och hand med djur. Hon var också ödmjuk och tvättade sina systrars strumpor på nätterna. Hon fick en god utbildning på klostret och hade många begåvningar, som tex broderi. Hon blev erbjuden den kungliga tronen mer än en gång, särskilt efter hennes halvbroder Helige Edwards martyrdöd, men avböjde varje gång och valde att viga sitt liv helt åt Gud hellre än världslig makt. Hon blev också erbjuden att bli abbedissa på tre olika kloster med föredrog att leva i ödmjukhet som en enkel nunna.

Edith brukade klä sig i vackra, lyxiga kläder men samtidigt brukade hon säga att Herren ser främst till våra hjärtan, som bör vara fulla av renhet, kärlek och ödmjukhet. Liksom gamla asketer, under sina färgglada och dyra kläder, bar hon en tagelskjorta.

Edith gick bort i frid vid endast 23 års ålder den 15 september år 984. Efter hennes död visade hon sig för många personer i visioner. Mirakler började ske vid hennes grav. Hon blev en av de mest älskade helgonen i England.


bottom of page