top of page

Helige Bede

26 maj

Helige Bede

The Venerable Bede föddes år 673 på St Pauls klosters mark i Jarrow i Northumbria i norra England. Vid sju års ålder togs han om hand av St. Benedict Biscop, den förste abboten av Jarrow. Han fick tidigt lära sig meningen av ordet ”offer” genom två ikoner: Isak som bar veden till sitt eget offer för hans faders händer och den andra av Kristus bärande sitt Kors till Golgata.

Han lärde sig latin, grekiska och hebréeiska och arbetade i klostret med skörd och tröskning, mjölkning, bakning, trädgårdsarbete och med att mata djuren.

Vid 19 års ålder blev han vigd till diakon och till präst när han var 30 år gammal. Han arbetade med att skriva 25 kommentarer till den Heliga Skriften och han skrev sina kända verk: ”Ecclesiastical History of the English People”, ”Lives of Holy Abbots”, ”A Letter to Egbert” (Ärkebiskop av York) och andra verk. Han skrev och dikterade ända tills hans sista andetag 26 maj år 735. Han begravdes i kyrkan i Jarrow och hans reliker utförde mirakler och många pilgrimmer kom dit för att vörda dem.


bottom of page