top of page

Ηeliga Andronikus och Athanasia

9 oktober

Ηeliga Andronikus och Athanasia

Dessa helgon var gifta med varandra och levde ett fromt liv i Antiokia på 500-talet. Andronikus var bankman och de delade upp sin inkomst i tre delar: en för de fattiga, den andra för att låna ut till folk i nöd utan ränta och den tredje delen för sina egna behov.

Deras två barn dog plötsligt vid tolv års ålder. Andronikus förtvivlade inte utan sade som profeten Job: ”Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn!” Athanasia var dock otröstlig. Hon stannade kvar efter barnens begravning i kyrkan och grät och bad om att få dö tillsammans med sina barn. Kyrkans helgon, Helige Julian, uppenbarade sig då för henne och omvandlade hennes tårar till glädje när han sade att Gud hade kallat barnen tidigare dit där de saliga bor.

Andronikus och Athanasia insåg då detta livs förgänglighet och de beslöt sig för att viga sina liv åt Gud och gå i kloster. De levde skilda åt som munk och nunna i tolv år och råkade sedan stöta i hop utan att den helige Andronikus kände igen sin maka, då hon var förändrad av flera års asketiskt liv och klädd som en man.

De gjorde en pilgrimsfärd tillsammans till det Heliga Landet i tystnad och levde sedan tillsammans asketiskt liv med välsignelse från Abba Daniel (firas 7 juni) utan att Andronikus visste om att hans medasket egentligen var hans maka. Först efter hennes död förstod han det, då hon lämnat en lapp där hon avslöjat sin hemlighet. En liten tid efter hennes död följde han henne till de rättfärdigas boningar.


Det andliga livet: fasta

• Syftet med fastan är inte att tvinga oss att följa ett antal regler, utan att ”mjuka upp” vårt hjärta så att det kan öppna sig självt för andens verklighet, för att uppleva den dolda ”törsten och hungern” för gemenskap med Gud.

• Den huvudsakliga meningen med fastan är att göra oss medvetna om vårt beroende av Gud.

”Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.”

• Fastans ”tekniska” sida får aldrig överbetonas. Fastan är inte endast en fråga om diet. Det är lika mycket en moralisk som en fysisk fråga. Sann fasta skall konvertera hjärtat och viljan. Det är att återvända till Gud.

• Helige Johannes Chrysostomos: fastan är abstinens, avhållsamhet, inte endast från mat, utan från synd. Fastan skall inte bara hållas av munnen utan också av ögat, örat, foten, händerna och hela kroppen. Ögat måste avstå från oren syn, örat från elakt skvaller och händerna från orättvisa handlingar.

• Fastan ska alltid kombineras med bön och gåvogivande annars kan den bli demonisk och farlig.

• Vår fasta skall inte vara självpåtagen och egen konstruerad, utan utförd i lydnad. När vi fastar skall vi inte hitta på några egna, special- komponerade regler, utan troget följa det mönster den Heliga Traditionen anvisat. Detta mönster uttrycker Guds folks kollektiva medvetande och bär på en dold vishet. Om fastereglerna inte går att utföra i vår personliga situation skall vi söka råd hos vår andlige Fader.

bottom of page