top of page

Heliga Apostlar

Ikoner nedan med de 12 apostlarna lämpliga för ikonostas.

Kan även beställas som enstaka. Max storlek 15x20 cm.

Aposteln Tomas

Aposteln Tomas

Aposteln Bartolomeus

Aposteln Bartolomeus

Aposteln Markus

Aposteln Markus

Aposteln Johannes Teologen

Aposteln Johannes Teologen

Aposteln Andreas

Aposteln Andreas

Aposteln Petrus

Aposteln Petrus

Aposteln Paulus

Aposteln Paulus

Aposteln Matteus

Aposteln Matteus

Aposteln Simon

Aposteln Simon

Aposteln Jakob

Aposteln Jakob

Aposteln Lukas

Aposteln Lukas

Aposteln Filippus

Aposteln Filippus

Aposteln Tomas

Aposteln Tomas

Aposteln Bartolomeus

Aposteln Bartolomeus

Aposteln Markus

Aposteln Markus

Copy of Aposteln Johannes Teologen

Copy of Aposteln Johannes Teologen

Aposteln Andreas

Aposteln Andreas

Aposteln Petrus

Aposteln Petrus

Apostlen Paulus

Apostlen Paulus

Aposteln Matteus

Aposteln Matteus

Aposteln Simon

Aposteln Simon

Aposteln Jakob

Aposteln Jakob

Aposteln Lukas

Aposteln Lukas

Aposteln Filippus

Aposteln Filippus

bottom of page