top of page

Ikonmålarkurser

lesson April 2022.jpg

Sedan 2016 har vi kurs i ikonmålning i vårt kloster utanför Grillby, Enköping. En grupp träffas på onsdagar och en på fredagar kl. 9-12. Både nybörjare och vana ikonmålare är välkomna. Lektionerna hålls i regel varannan vecka.

Kostnad: 2500 kr för 8 gånger. Kostnad för material tillkommer.

 

Kursen syftar till att inspirera ikonmålarna till ett seriöst och ansvarsfullt arbete samt att klargöra ikonens roll i den Ortodoxa kyrkans gudstjänst- och andliga liv. Kursen innehåller teori om ikonens teologi, genomgång av skiss, ljus och färglära samt praktiska övningar.

Skicka frågor eller intresseanmälan till Moder Magdaleni:

hpkloster@ortodoxakyrkan.se

bottom of page