Ikonmålarkurser

Vårterminen 2020 fortsätter vi att ha kurs i ikonmålning i vårt kloster utanför Grillby, Enköping, 8 kurstillfällen kl. 9-12. Både nybörjare och vana ikonmålare är välkomna. Lektionerna kommer att genomföras på fredagar följande datum: 24 januari, 7 februari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 8 maj och 22 maj med reservation för eventuella ändringar i överenskommelse med ikonmålarna.

Kostnad: 2500 kr för 8 gånger. Kostnad för material tillkommer.

 

Kursen syftar till att inspirera ikonmålarna till ett seriöst och ansvarsfullt arbete samt att klargöra ikonens roll i den Ortodoxa kyrkans gudstjänst- och andliga liv. Kursen innehåller teori om ikonens teologi, genomgång av skiss, ljus och färglära samt praktiska övningar.

Skicka frågor eller intresseanmälan till Moder Magdaleni:

hpkloster@ortodoxakyrkan.se

För kurser i Stockholm, se kontaktinformation här.

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page