top of page
December 2022.jpg

Om Klostret

Heliga Philothei Ortodoxa kloster grundades 1988 av Moder Philothei (1922-2012) med välsignelse av Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili, Heliga Kyprianos och Justina kloster, Grekland (†2013). Vårt kloster är ett s.k. "metochion" (annex) till Heliga Änglarnas kloster i Grekland där Moder Philothei och vi två som nu lever i klostret vigts till nunnor och blivit upplärda. Vi har lärt oss ikonmålning och förberedning av ikonpannåer under våra tio år i vårt moderkloster. Läs mer om vårt klosters skyddshelgon, den heliga Philothei.

     

Vårt kloster är ett s.k. "hesychastirion", d.v.s., vi strävar efter att leva ett liv i stillhet och bön med så lite som möjligt som distraherar. Vi följer ett traditionellt Ortodoxt klosters dagsprogrogram med fasta gudstjänsttider tre gånger om dagen omväxlat med arbete. Vi tar sällan emot besökare och då endast efter överenskommelse i förväg. Besökare bör ha anständig klädsel, inte shorts, urringat el. dyl. och kvinnor bör ha kjol som inte är för kort och täckt huvud. Man klär sig och beter sig på hela klosterområdet som inuti en Kyrka. Liksom i traditionella Ortodoxa nunnekloster i Grekland är endast kvinnliga besökare tillåtna att inträda i klostrets huvudbyggnad. Klostret har inget gästhem eller natthärbärge för besökare.   

IMG_8586.JPG

Ikonmålarkurser

Vi har kurs i ikonmålning i vårt kloster utanför Grillby, Enköping, 8 kurstillfällen per termin, fredagar kl. 9-12. Läs mer.

sts constantine and helen round.png

Stockholms ortodoxa stift

Vi tillhör den del av Grekisk-ortodoxa Kyrkan som följer ”fädernas kalender” (eller den gamla kalendern), vilken representeras i Sverige genom Stockholms Ortodoxa stift. Stiftet har en församling i Stockholm, Heliga Konstantin och Helenas församling i Vårberg och en i Uppsala, Theotokos avsomnande. Läs mer.

hsir.jpg

Metropolis av oropos och fili, grekland

 Se hemsidan för information om vår Metropolis i Grekland. 

convent st elizabeth.png

Convent of st Elizabeth

Vårt systerkloster i Californien, USA. Vi har stor tacksamhet till dem då de gett sin tillåtelse till oss att trycka och sälja deras ikoner som finns på vår hemsida. Man kan också beställa direkt från dem via deras egen hemsida. 

logo-agios.png

Välgörenhetsföreningen Helige Philaretos

Vårt kloster stödjer ekonomiskt välgörenhetsföreningen Helige Philaretos, Grekland, varje månad, som gör en fantastisk insats för de fattiga där. Läs mer på svenska om deras arbete här, där även information finns för att göra en välbehövlig donation! Se även deras hemsida.

Om nunnemartyren

den heliga Philothei

(1522-1589)

Den heliga Philothei vigde sitt liv åt Gud och grundade flera kloster i Atén med omnejd som hon personligen ansvarade för. Hon kombinerade på ett beundransvärt sätt klosterliv med social hjälpverksamhet och hjälpte särskilt kvinnor att bevara sin kristna tro under turkarnas förtryck, men hjälpte även andra fattiga och hemlösa. På grund av detta slog turkarna henne till döds och hon blev värdig martyrdöden för Kristi skull. Hennes minne firas av den Ortodoxa kyrkan 19 februari.

LÄS MER

Agia Philothei 2019
bottom of page