top of page

Synaxis av Nordens helgon

Söndag efter korsets upphöjelse

 Synaxis av Nordens helgon

Nordens kristnande och ikonen Synaxis av Nordens helgon

Denna artikel kommer först att redogöra kort för Sveriges kristnande och sedan även nämna något om kristnandet i övriga nordiska länder. Ikonen med de Nordiska helgonen kommer sedan att förklaras och en lista med helgonen på ikonen presenteras. Sist f inns en lite utförligare levnadsbeskrivning av vart och ett av hel gonen på ikonen.

bottom of page