top of page

Heliga Theodora av Alexandria

11 september

Heliga Theodora av Alexandria

Den Heliga Theodora levde under mitten av 400-talet. Efter att ha fallit i otukt ångrade hon sig så djupt att hon flydde i hemlighet till ett kloster, förklädd till en man och kallade sig själv Theodore, så att hennes make inte skulle kunna hitta henne. Hon levde där i ånger, ivrig bön och askes.

 Hon blev oskyldigt anklagad för att ha gjort en kvinna gravid (eftersom alla trodde att hon var en man), men hon försökte inte försvara sig, utan tog barnet med sig när hon blev utkastad från klostret i sju år.

 Hon fortsatte att leva i bön och askes, i stor fattigdom, i kyla och hetta och uppfostrade barnet i dygd och bön. Redan under sin livstid hände mirakel genom hennes böner, när det var torka så fick de åter vatten efter att den heliga Theodora bett om det.

 Efter sju år fick hon komma tillbaka till klostret och hon fortsatte där sitt dygdiga liv med ännu större iver. Innan sin död gav hon sin ofrivilligt adopterade son råd om det andliga livet. År 490 gav hon sin själ i Guds händer. Abboten i klostret såg då en vision om hur hennes själ blivit mottagen i himlen med stor ära på grund av att hon utstått förtal utan att klaga och uppfostrat sonen som inte var hennes egen utan att försvara sig. Först efter hennes död upptäckte man att hon egentligen var en kvinna,. De som förtalat henne grät över sin synd mot henne och ärade Gud för att ha förhärligat sin tjänare som uppnått så stor renhet i själ och kropp att hon blev lik änglarna.

bottom of page