top of page

Uppståndelsens ikon - Nedstigandet i Hades

Uppståndelsen

Uppståndelsens ikon - Nedstigandet i Hades

Ingen såg Kristus just den stunden när han uppstod, så den Ortodoxa ikonen av Uppståndelsen visar Hans nedstigande i dödsriket. Andra ikoner som föreställer Kristus utanför sin grav med soldaterna bländade av ett ljus osv är inte en korrekt Ortodox framställning. På den korrekta kan man se dödsrikets portar som Kristus står på, som Han trampat ned, och under det ser man en bunden person som symboliserar Hades/ dödsriket, som bundits av Kristi Uppståndelse. Runt omkring personen kan vi se dödsrikets nycklar och lås som använts för att hålla människosläktet i fångenskap och som Kristus sprängt sönder. Detta finns beskrivet i många av vår Kyrkas hymner som sjungs i kyrkan varje söndag då vi firar Kristi Uppståndelse då denna ikon finns framme på kyrkans ikonställ för att venereras:

    Du har slagit sönder dödsrikets portar, o Herre, och gjort slut på dödens makt genom Din död, och Du har frigivit Ditt släkte genom att förläna oförgänglighet till världen tillsammans med liv och stor nåd.

    Såsom Gud och Herre, o Kriste, av Din egen vilja, har Du nedstigit i dödsriket och plundrat döden och på tredje dagen uppstått igen, uppresande med Dig Adam, som hållits fången av dödsrikets kedjor och förgängelse. Adam ropade och sade: Ära vare Din uppståndelse, o Du människoälskande.

    Och på Påsken sjunger vi: Kristus är uppstånden från det döda och med sin död Han döden nederlagt och åt dem som är i gravarna liv Han bragt.

 

Kristus håller i Korset och visar att det nu är en symbol för seger och ett vapen för fred, snarare än ett vapen för avrättning och en förbannelse. Korsfästelse var ett mycket skamfyllt straff på den tiden.

Den blå ovala formen som omger Kristus kallas mandorla och symboliserar Hans gudomlighet. Linjerna som kommer ut från den symboliserar ljuset som kommer från Hans gudomlighet som lyser på Hades mörker. Kristi gula kläder visar att Hans kropp är uppstånden och förhärligad.

Personerna som Kristus drar upp ur sina gravar är Adam och Eva. De andra personerna är profeter och rättfärdiga, vi ser t.ex. kung David och Salomo och Johannes Döparen som befunnit sig i dödsriket fram till Kristi Uppståndelse pga av syndafallet. I och med Uppståndelsen besegrar Kristus döden och stiger ned i dödsriket och befriar de rättfärdigas själar och öppnar vägen för dem till Himmelriket.

Uppståndelsens ikon finns representerad på omslaget av det liturgiska Evangelium som används under en Ortodox Liturgi. På den andra sidan finns en ikon av korsfästelsen.

 

 

bottom of page