Ikoner från Heliga Philothei Ortodoxa kloster

 på kanvas  för inramning eller monterade på träpannå, handgjorda i vårt kloster.