Ikoner från Heliga Philothei Ortodoxa kloster

 på kanvas  för inramning eller monterade på träpannå, handgjorda i vårt kloster.

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page