top of page

Ηeliga Kyprianos och Justina

2 oktober

Ηeliga Kyprianos och Justina

Den helige Kyprianos levde i Antiokia under kejsar Decius regeringstid, omkring år 250 e. Kr. Kyprianos var förmögen, av adlig härkomst och var vida känd som filosof och skicklig utövare i trollkonst.

Under denna tid levde i Antiokia en ung jungfru med strålande skönhet, Justa, dotter till Aidesios, hednapräst. En dag hörde Justa predikan av diakonen Praulios, som kommit för att sprida budskapet om det eviga livet för folket. Justa blev så tagen av vad hon hörde att hon ögonblickligen av hela sitt hjärta kom till tro på Kristus.

Tron och kärleken till Gud förändrade henne så starkt att hon hänförde sin moder. På liknande sätt övertygade hon sin make så att de alla tre bad att få motta det heliga dopet av Biskop Optatus.

Som en följd härav beslöt Justa att viga sin jungfrulighet åt Herren och förbli resten av sitt liv i kyskhet, fasta och bön.

En ung hedning vid namn Aglaidas blev häftigt förälskad i Justa och i sin förtvivlan att se sina närmanden komma på skam, vände han sig till Kyprianos för att han skulle släppa loss och väcka upp en lidelse i den rena jungfruns kropp med hjälp av förtrollningskonster.

Efter att ha läst i sina böcker, åkallade Kyprianos demonerna, vilkas tjänster han hade förvissat sig om. Men ingenting förmådde förleda den unga kvinnan och väcka upp sinnliga lustar i henne, så stark var hennes kärlek till sin himmelske Brudgum.

Då Kyprianos konstaterat att demonerna som han skickat till Justa tre gånger blivit besegrade av Kristi nåd och Korsets tecken alla gånger, förstod han att de kristnas tro hade större makt än alla de kunskaper i trolldom som han ägde. Han kom till tro på Kristus och bad om att få motta det heliga dopet av Biskop Anthimus. Kyprianos tog avstånd från sina trollkonster och brände i folkets åsyn upp sina trollkonstböcker.

Så småningom blev han själv biskop och vigde Justa till diakonissa med namnet Justina.

Under Decius förföljelse togs de båda till fånga och bortfördes till Damaskus för att där torteras. Slutligen förde man dem till kejsaren i Nicomedia, som beordrade att de halshöggs och så blev de värdiga martyrernas krona.

Helgonen är våra förebilder och visar oss praktiskt hur vi kan leva ett liv tillägnat Gud och vilket målet är med vårt liv. Helige Kyprianos liv är ett gott exempel på omvändelse, metania på grekiska.

Ordet metania betyder “förändring av mentalitet”: att omvända sig är att bli förnyad, att vår inre inställning förvandlas, att uppnå ett förnyat sätt att se på vår relation till Gud och till andra. Ett andligt liv innebär en ständig omvändelse.

bottom of page