top of page

Den heliga ryska nya martyren Lydia

20 juli

Den heliga ryska nya martyren Lydia

Heliga Lydia föddes i Ryssland den 20 mars 1901. Hennes far var präst i staden Ufa. Från sin ungdom utmärkte hon sig för sin känslighet, sin kärleksfulla ömhet och sin avsky för ondska, vilket var anledningen till att alla älskade henne.

Efter gymnasiet, vid nitton års ålder, gifte hon sig, men förlorade snart sin man i inbördeskriget. År 1922, mot sin vilja, anslöt sig hennes far, som var präst, till schismen ”Levande kyrkan”, som hade organiserats av bolsjevikerna. Den unga änkan ville ansluta sig till den martyriska katakombkyrkan. Hon föll ned för sin fars fötter och bad honom: ”Ge mig din välsignelse att ge mig av, fader, så att min frälsning inte hindras.” Den gamle prästen var medveten om att han syndade genom att tillhöra den ”Levande kyrkan”. Därför gav han henne med tårar i ögonen sin välsignelse att leva självständigt och sade profetiskt: ”Min dotter, när du vinner din krona, säg till Herren att även om jag själv visade mig vara för svag för strid [podvig], så hindrade jag dig inte utan välsignade dig.”

Lydia lyckades få arbete som kontorist på skogsdepartementet. På så sätt kom hon i kontakt med det enkla ryska folket, som hon älskade högt och de älskade och respekterade henne i sin tur. Skogsarbetarna och chaufförerna, som arbetade under svåra förhållanden, berättade med förundran att när de mötte Lydia på kontoret kände de något som liknade det de hade känt när de gick för att vörda en undergörande ikon av Guds moder, Theotokos, nära sin by, före revolutionen 1917.

På kontoret hördes inte längre obsceniteter, förolämpningar och gräl. Alla lade märke till detta och det gjorde naturligtvis även partiledarna. De följde Lydias agerande, men kunde inte hitta något misstänkt. Den välsignade Lydia besökte aldrig de kyrkor som legaliserades av bolsjevikerna och endast sällan och med stora försiktighetsåtgärder deltog hon i gudstjänsterna i katakombkyrkan.

Den hemliga polisen visste att det fanns ett nätverk av katakombkyrkor i den regionen och för att upptäcka det kallade de tillbaka biskop Andreas (Ukhtomsky) – som var mycket vördad av folket – från exil. På hemlig order av biskop Andreas var det dock bara en kyrka i Ufa som tog emot honom officiellt, medan alla invånare i stiftet var i kontakt med honom i hemlighet. Polisen förstod att deras plan hade misslyckats och arresterade och landsförvisade honom på nytt. Biskop Andreas led martyrdöden den 26 december 1937. Lydia fick tillfälle att tala med den helige Hieromartyren Andreas i en timme. Vad som sades mellan dem är fortfarande okänt; Men när en ung och nitisk präst kritiserade Lydias far inför biskop Andreas, svarade han: ”Den prästen har en stor förebedjare inför Gud: den heliga Lydia”, och han avslutade samtalet.

Den nådefyllda Lydia arresterades slutligen den 9 juli 1928, när den hemliga polisen upptäckte att hon låg bakom spridningen av maskinskrivna häften som innehöll helgonens liv, böner, predikningar och undervisning av gamla och nya biskopar. De hade lagt märke till att skrivmaskinen som häftena var skrivna på hade en defekt bokstav K och kunde därför spåra henne. Polisen förstod att hon hade nyckeln i handen till upptäckten av hela katakombkyrkan i regionen. I tio dagar pressade de henne att berätta var den fanns, men hon vägrade helt att tala.

Den 20 juli 1928 tappade förhörsledaren tålamodet och skickade henne till ”specialkommandot” som låg i en källarcell. Den välsignade Lydia var utmattad och orkade inte gå nerför trappan. Ordern gavs sedan till vakten som var i tjänst i korridoren, Kyrillos Ataev (23 år gammal), att hjälpa henne ner. ”Må Kristus frälsa dig!” sade Lydia till tack. Dessa ord och hennes ögon, fyllda av sorg och hjälplöshet, rörde Kyrillos djupt. Han kunde därför inte lyssna likgiltigt till de oavbrutna skriken och gråten som kom från cellen där de torterade Lydia i över en och en halv timme.

”Gör det inte ont?” frågade de utmattade torterarna. ”Du skriker och gråter. Det betyder att det är smärtsamt.”

”Smärtsamt, Herre, så smärtsamt!” stönade Lydia.

”Varför bekänner du då inte? Tortyren kommer att bli ännu mer smärtsam!”

”Jag kan inte tala... Jag kan inte.... Han kommer inte att tillåta det...” svarade hon.

”Vem kommer inte att tillåta det?”

”Gud kommer inte att tillåta det.”

Torterarna bestämde sig till slut för att våldta henne och de kallade in den unge vakten, Kyrillos Ataev, för att hjälpa dem. När Kyrillos kom in förstod han genast deras intentioner. Överväldigad av helig upprördhet dödade han de två torterarna på fläcken. Medan han grep tag i nacken på en tredje torterare sköt en fjärde honom. Kyrillos föll ner nära Lydia, som var bunden med ett rep, och han såg henne rakt i ögonen och sade: ”Helgon, ta mig med dig!”

Sedan hände något häpnadsväckande: en gudomlig strålglans strömmade ut från den heliga martyren Lydia; Med ett himmelskt leende svarade hon: ”Jag skall ta dig med mig.” Dessa ord fyllde de två överlevande torterarna med fasa, och de överväldigades av en oerhörd skräck. Med desperata skrik sköt de alla sina kulor mot de två hjälplösa martyrerna. De som hade kommit för att hjälpa till ledde ut dem, medan de fortfarande skrek som galningar. Till slut gav de sig alla av, besegrade av en odefinierbar skräck.

En av de två torterarna blev helt galen. En kort stund senare dog den andre av nervös chock. Före sin död berättade han allt som hade hänt för sin vän, sergeant Aleksej Ikonnikov. Den senare kom till tro på Gud och för sitt nitiska spridande av denna underbara berättelse blev han också arresterad och led martyrdöden. Alla tre – Lydia, Kyrillos och Alexei – har alltid ansetts heliga i katakombkyrkan.

bottom of page