top of page

Guds Moder "Myrtidiotissa"

24 september

Guds Moder "Myrtidiotissa"

Guds Moders ikon "av myrtenträdet" finns i Myrtides klosterkyrka på den grekiska ön Kythera. Den har fått sitt namn efter att den hittades i ett myrtenbuske av en herde på ön Kythera i Grekland förmodligen runt år 1160.

Herden vaktade sina får i en övergiven dal som var full av myrtenbuskar. Den 24 deptember, fyrtio dagar efter Guds moders avsomnande, uppenbarade sig Guds Moder själv för honom och uppmanade honom att söka efter hennes ikon som hade tagits till den platsen många år tidigare. Herden föll till marken i förvåning och i bön till Guds moder. Så snart han steg upp, såg han ikonen i myrtenbusken. Gråtande av glädje tog han hem ikonen och berättade för sina vänner och släktingar om hur han hittat den.

När herden vaknade nästa morgon kunde han inte finna ikonen och trodde att någon stulit den under natten. Med tungt hjärta tog han med sina får tillbaka till platsen där han först hittat ikonen. Till sin förvåning fann han ikonen där på grenarna i myrtenbusken. Han gav Gud ära och tog hem ikonen igen men nästa morgon hade den försvunnit igen och han återfann den igen i samma myrtensnår. När det hänt för tredje gången förstod herden att Guds moder ville att hennes ikon skulle förbli på platsen där han först hittat den.

Herden byggde en kyrka på platsen där han funnit ikonen som fick namnet ”Av myrtenträdet” liksom ikonen. Kyrkan byggdes ut och byggdes om genom åren. Många pilgrimmer beger sig dit för att vörda ikonen av Guds Moder och många mirakel sker genom den i våra dagar.

I slutet av 1500-talet fanns en släkting till herden som hittat ikonen som bodde i byn Kousoumari och hette Theodore Koumprianos. Han var förlamad och hade orubblig tro att Guds moder skulle hela honom. Varje år den 24 september skickade han en familjemedlem till kyrkan för att tända ljus för honom. Ett år bad han sin familj att bära honom dit så att han kunde vörda ikonen själv. Under gudstjänsten hördes ett starkt ljud från havet. Alla människor flydde från kyrkan då de trodde att det var pirater som anföll. Den förlamade blev kvar ensam i kyrkan och bad Guds moder om beskydd. Plötsligt hörde han en röst från ikonen som sade till honom att stå upp och fly. Han stod upp och gick ut ur kyrkan. Snart kunde han springa ikapp sina släktingar som gladde sig över att se detta mirakel. Det visade sig att det inte var någon attack av pirater, ljudet var ett tecken från Guds försyn så att den förlamade kunde vara ensam i kyrkan med ikonen. Sedan dess har familjen Koumprianos firat ikonens festdag med särskild vördad eftersom Theodore blev botad den dagen.

Några andra mirakler associerade med Guds moder och hennes ikon ”av myrtenträdet” inkluderar bevarandet av ön Kythera från pesten, räddande av folk från döden och botande av en judisk kvinna från Alexandria ofruktsamhet.

bottom of page