top of page

Guds Moder den livgivande källan

Fredagen efter Påsk

Guds Moder den livgivande källan

Innan kejsar Leo den store, som regerade i det bysantinska riket år 457-474 och firas som helgon 20 januari, blev kejsare hade han mött en blind man på en plats utanför Konstantinopel. Mannen var törstig och bad honom om hjälp att hitta vatten. Leo letade efter vatten men hittade inget. När han blev modfälld hörde han en röst som kallade honom för ”kejsare” och som sade att leta efter vatten på en plats i närheten som var tät bevuxen av skog. Rösten sade att han skulle ta av det vattnet och stryka på den blindes ögon. När han hade gjort det fick den blinde sin syn.

När Leo hade blivit kejsare, som Guds Moder förutsagt, byggde han ett litet kapell vid källan tillägnat henne. Många mirakel skedde genom källans vatten och tusentals människor gjorde pilgrimsfärder dit där sjuka och lidande blev helade från många sjukdomar och därför fick platsen namnet ”Den livgivande källan”.

Den heliga platsen blev allt mer känd som pilgrimsmål och kejsar Justinian (år 527-565) byggde en magnifik kyrka och kloster vid källan efter att han själv blivit helad av dess vatten. Han såg en ung kvinna vid källan när han gick förbi den som sade åt honom att dricka av vattnet för att bli frisk från hans sjukdom. Han gjorde som hon sade och blev helad. Kvinnan hade under tiden försvunnit och kejsaren tolkade det som en uppenbarelse av Guds Moder. Festdagen för den livgivande källan firas till minne av invigningen av denna kyrka på fredagen efter Påsk och platsen har besökts av många människor under alla tider för att bli helade från sjukdomar.

Efter Konstantinopels fall blev denna kyrka jämnad med marken och byggnadsmaterialet användes till att bygga en moské. Bara ett litet ynkligt kapell fanns kvar, nästan helt begravt i ruinerna. Källan fanns kvar inhägnad på västra sidan om kapellet med fisk i den. Så var det till och med år 1821. Sedan blev det också helt förstört och försvann och källan blev begravd under det grekiska upproret mot det Ottomanska riket.

Under sultan Mahmud fanns religionsfrihet i riket och de Ortodoxa fick tillstånd att bygga upp kyrkan tillägnad Guds Moder, den livgivande källan igen, byggd ovanpå grunden till den ursprungliga kyrkan. Bygget av den stora, magnifika kyrkan påbörjades 14 september 1833, stod klart och invigdes med stor pompa och ståt med liturgi med många präster och biskopar och lekmän ca 1,5 år senare. 6 september 1955 blev kyrkan tyvärr åter förstörd av de muslimska turkarna. Den har senare byggts upp igen men inte så ståtligt som tidigare.

Även ikonen som kallas "Den livgivande källan" har tillskrivits mirakel av helande från sjukdomar som har hänt i samband med den. På ikonen representeras Guds Moder Theotokos som den livgivande källan.

bottom of page