top of page

Heliga Etheldreda av Ely

23 juni

Heliga Etheldreda av Ely

Heliga Etheldreda av Ely föddes runt 630 i östra Anglia och var dotter till den fromme kung Anna (regerade år 634-654) som spred den Ortodoxa tron och kyrkligt liv i sitt kungarike. Alla hans sex barn blev helgon. Heliga Etheldreda levde ett heligt liv och gav ett löfte om ett liv i jungfrulighet i tidig ålder. År 652 blev hon dock tvungen att gifta sig och som hemgift fick hon ön Ely. Trots att hon gift sig bevarade hon sin jungfrulighet och hennes man respekterade hennes celibat. Han dog tre år efter deras giftermål. De följande fem åren levde Etheldreda asketiskt liv på ön Ely.

År 660 behövde Etheldreda gifta om sig på grund av politiska skäl med den unge kungen Egfrith av Deira och av Northumbria som då bara var 15 år gammal. Äktenskapets syfte var att stärka relationerna mellan östra Anglia och Northumbria. Helgonet behandlade honom som en son och lärde honom Guds ord, hjälpte honom att växa andligen och leva ett liv i fromhet. Tolv år senare hade hans beundran av Etheldreda växt till kärlek och han ville att deras äktenskap skulle konsumeras, men hon flydde då till ett kloster där hon blev vigd till nunna. Hon var dock rädd att hennes man skulle hitta henne och tvinga henne tillbaka till honom och hon lämnade därför Coldinghams kloster (på gränsen till nuvarande Skottland) förklädd till tiggare och begav sig söderut i sällskap med två nunnor. Herren hjälpte dem och många mirakler skedde på vägen. Kung Egfrith beordrade sina soldater att hämta tillbaka Etheldreda hem men hon gömde sig och plötsligt kom ett starkt tidvatten som spärrade vägen för förföljarna i sju dagar. Då förstod Egfrith att Herren själv hjälpte Etheldreda och han slutade förfölja henne, accepterade att hon blev nunna och annullerade deras äktenskap. Vid ett annat tillfälle stack Etheldreda sin stav i marken och lade sig att vila. Det var varmt och de hade inget skydd för solen. När de vaknade upp hade staven blivit till ett stort, grönt träd.

De vandrade dag och natt tills de kom fram till ön Ely. Samma år grundade Etheldreda ett dubbelt kloster med kommuniteter för både munkar och nunnor som levde separat men bad tillsammans i en gemensam kyrka. På den tiden fanns det sådana kloster på flera ställen. Etheldreda blev den första abbedissan av Ely. Idag finns Ely Cathedral på platsen.

Abbedissan Etheldreda slutade bära kläder av linne och hade bara enkla kläder av bomull. Hon levde i stor ödmjukhet, åt bara en gång om dagen och stannade ofta uppe hela nätterna och bad. Nattvard, ödmjukhet och givmildhet var det viktigaste i det kristna livet för Etheldreda. Många av hennes tidigare vänner, släktingar och tjänare följde hennes exempel och valde klosterlivet. Många troende och präster kom till henne för andliga råd.

Heliga Etheldreda gick bort av pesten 23 juni år 679 efter ca sex år som abbedissa. Hon hade profetians gåva och hade förutsagt pestens ankomst och sin egen bortgång i den. Hennes syster blev abbedissa efter henne och 16 år efter Etheldredas död tog de upp hennes reliker som var oförstörda. Hennes ansikte såg fortfarande ungt ut. Många mirakel skedde genom hennes förböner vid hennes grav och genom hennes reliker.


bottom of page