top of page

Heliga Konstantin och Helena

21 maj

Heliga Konstantin och Helena

Vilka var då de Heliga Konstantin och Helena?

Konstantin var barn till kejsarinnan Helena och kejsaren Konstantius. Kejsaren hade fler barn från ett annat äktenskap men med Helena hade han bara ett, Konstantin. För att denne skulle erövra kejsarmakten i Romarriket fick han utkämpa två slag. Vid det ena slaget drabbades Konstantin av rädsla inför motståndarhären. Men vid slaget uppenbarades sig plötsligt, under fullt dagsljus, ett strålande kors omgivet av stjärnor. På korset stod det skrivet med bokstäver: ”I detta tecken skall Du segra”.

Styrkt av detta beordrade Konstantin att man skulle tillverka ett kors likt det han hade sett och att det skulle bäras framför armén. Genom korsets kraft vann han så en ärorik seger, trots att motståndararmén var större. Omedelbart efter detta presenterade Konstantin sitt fridedikt i Milano 313, som gjorde slut på den långa kristendomsförföljelse i Romarriket. Efter detta flyttade han Romarrikets huvudstad från Rom till en ny stad som fick namn efter honom, Konstantinopel.

Vid den tiden blev Konstantin sjuk och man konstaterade att han hade fått spetälska. Hednaprästerna rekommenderade honom att bada i blod från slaktade barn, men det ville han inte göra. Då uppenbarade sig apostlarna Petrus och Paulus för honom och uppmanade honom att söka upp en biskop Sylvester som skulle hela honom. Detta gjorde också Konstantin och biskopen berättade för honom om den kristna tron och döpte honom. Då Konstantin klev upp ur vattnet efter dopet så hade spetälskan försvunnit och han var botad.

Konstantin uppträdde också som försvarare av den rena kristna tron då han kallade samman det första s.k. ekumeniska konciliet i Nicea år 325.

Konstantins mor, kejsarinnan Helena, var också en hängiven kristen. Hon besökte Jerusalem och återfann där Kristi dyrbara kors och lät över denna plats bygga Uppståndelsekyrkan. Hon lät också bygga många andra kyrkor i det Heliga Landet.

Den Heliga Helena insomnade år 327 i en ålder av 80 år och den Helige Konstantin insomnade år 337 i Nikomedia. Hans kropp begravdes i de Heliga Apostlarnas kyrka i Konstantinopel. Deras minne firas i den Ortodoxa kyrkan den 21 maj, gamla stilens kalender, varje år.


bottom of page