top of page

Heliga Lucia

13 december

Heliga Lucia

Den heliga martyren Lucia levde i Syrakusa på Sicilien tillsammans med sin mor under kejsar Diokletians förföljelse av de kristna (år 284-305). De for till Catania för att bedja vid den heliga Agathas grav för moderns hälsa. Helgonet uppenbarade sig för Lucia i en dröm, då hon sade att modern skulle få sin hälsa och att Lucia skulle komma att bli Syrakusas ära.

 

När de återvände hem bröt Lucia sin förlovning med en rik yngling för att viga sitt liv åt Gud. Hon sålde sin hemgift, land och juveler med avsikt att ge pengarna till de fattiga. Fästmannen blev rasande och angav Lucia som kristen till stadens guvernör. Hon stod fast vid sin kristna tro och sade: "eftersom jag inte har någonting annat att ge, överlämnar jag mig själv som ett levande offer till Gud, den allsmäktige. Jag tackar Dig för att vi vinner evig glädje".

 

Guvernörens män försökte ta henne till en bordell, men hur de än försökte, kunde de inte rubba henne från platsen. De anklagade henne för häxkrafter, men hon sade att det var Guds kraft som var med henne. De försökte bränna henne på bål, men lågorna skadade henne inte. Till slut högg de huvudet av henne och hon vann så martyrens krona.

 

I dagens gudstjänst från Vespern till martyren Lucia sjunger vi:

"Med vilka lovsångens kransar skall vi kröna Lucia, ljusets namne? Vilket ärans diadem anstår hennes anlete, som villigt gav sitt liv för sin himmelske Brudgum? Liksom ovärderliga rubiner, frambar hon sitt dyra blod, som gjutits under svärdet för Hans skull, såsom en brudgåva till Honom."

 

bottom of page