top of page

Heliga Osyth av Chich

7 oktober

Heliga Osyth av Chich

Heliga Osyth föddes i Quarrendon, som ligger nära Aylesbury nordväst om London och var dotter till Frewald, en mercisk prins (som av vissa auktoriteter sägs ha varit en underkung och konverterat till kristendomen) och hans hustru, Wilburh, också en kristen. Osyth växte upp i Aylesbury hos sin fromma moster, Edith. År 673 gick Osyth med på att gifta sig med kung Sighere, men fick hans samtycke till att alltid leva som jungfru. (Enligt andra källor födde hon kungen en son och blev senare nunna.) Kungen, som regerade från 663 till 688, gick med på detta och gav henne godset Chich och resurser för att grunda ett kloster. Chich kom senare att kallas St. Osyth, vilket namn byn fortfarande är känd under. Byn ligger 24 km sydost om Colchester och 3,2 km från havet.

Osyth hade styrt sitt kloster i många år och var känd för sitt heliga sätt att leva, men så småningom kröntes hon med martyrskap när klostret attackerades under en räd på Essex kust av danska  vikinga-plundrare, som härjade på landsbygden runt omkring och de kom sedan till klostret.

Traditionen säger att vid Nun's Wood, en kort promenad norrut från klostret, upptäcktes Heliga Osyth och angriparna beordrade henne att dyrka deras gudar och hotade med tortyr om hon vägrade. Hon vägrade och förklarade att hon endast tillbad Herren Jesus Kristus. När de hörde detta halshöggs hon för sin ståndaktighet i sin tro och dygd.

De flesta källor daterar hennes martyrdöd till omkring år 700 och en källa sprang upp på den platsen. Källan finns fortfarande kvar men ligger numera på privat egendom. Av fruktan för ytterligare räder fördes hennes kropp efter en tid till Aylesbury och där den förblev i fyrtiosex år, varefter den fördes tillbaka till Chich.

Vi vet väldigt lite om Heliga Osyth, det finns inte långa listor av mirakel hon gjort och bara tre lokala kyrkor är tillägnade henne. Men det kanske så det ska vara för en nunna. Trots de få biografiska detaljerna är det tydligt att hon är ett mycket älskat helgon i det här området av Essex.

Heliga Osyths kloster tros ha legat på den plats där kyrkan Sts Peter and  Paul står i byn St. Osyth. Denna kyrka byggdes omkring 1181. Vid samma tid återupplivades klosterlivet genom byggandet av ett kloster tillägnat Apostlarna Peter och Paulus och även St. Osyth. Klostret hade augustinska regler och växte till att bli ett av de största och bäst organiserade klostren i hela Essex och var ett viktigt centrum för lärdom. Klostret upplöstes 1539 av kung Henrik VIII och omvandlades till ett privat hus och gods och är än idag i privat ägo.

bottom of page