top of page

Helige David av Munktorp

25 juni

Helige David av Munktorp

Den 25 juni, åminner den Ortodoxa Kyrkan den helige David av Munktorp, ett av våra få svenska helgon som levde under åren då Sverige kristnades, innan schismen som ledde till uppkomsten av den s.k. Romersk katolska kyrkan.

Den helige David föddes av fromma kristna föräldrar i England och blev munk i ett Cluniac kloster. Efter att ha hört talas om den Helige Sigfrids systersöner, de heliga Unaman, Sunaman och Vinamans (15 februari) martyr död i Sverige, begav han sig till det landet i längtan efter att själv bli martyr för Kristi skull, och även för att han förstod att det fanns stort behov av missonsarbete där.

I mitten av 1000-talet anlände den helige David till Västmanland, där han med den helige Sigfrids välsignelse, bosatte sig och byggde en kyrka och ett kloster. Man tror att en liten kommunitet av munkar växte fram med den helige David som abbot, vilket ut gjorde den första etableringen av ett kloster i Sverige. Tyvärr kom det dock inte att bestå. Platsen fick senare namnet Munktorp, vilket visar att traditionen ändå bevarade minnet av hans kloster där.

Den helige David tillbringade nätterna i bön och tårar. Vid ett tillfälle sågs han upplyft i luften under bönen, höljd i en glob av ljus. Under dagen vandrade han om kring i Munktorps trakt och predikade Guds ord för hedningarna och många döptes av honom i en särskild källa, vilken har bevarats till idag, i närheten av kyrkan.

Den första kyrkan som byggdes av den helige David var förmodligen gjord Helige Davids källa idag. Munktorps kyrka som den ser ut idag. Den första stenkyrkan är delen till vän ster om klocktornet. av trä med jordgolv och ett platt tak. Någon gång mellan 1070 och 1100, byggdes en stenkyrka på samma plats, vilken fortfa rande finns kvar i våra dagar.

Den helige David avsomnade i frid enligt traditionen den 25 juni, 1082. Man tror att det var för att det kom så många pilgrimmer för att vörda den helige Davids reliker som man byggde en större kyrka i direkt anslutning till den gamla. Kyrkan är en av de största i Sverige som befinner sig på landsbygden.

Den helige Davids reliker bevarades i kyrkan i Munktorp fram till 1463, då biskopen av Västerås, den närmaste staden, fick tillåtelse av påven i Rom att flytta dem till sin ka tedral. Tyvärr försvann relikerna under reformationen när det dyrbara silverrelikvariet konfiskerades av den svenska kungen Gustav Vasa (1496–1560).


Läs: En blygsam pilgrimsfärd i sökandet efter kristendomens rötter i Sverige

bottom of page