top of page

Helige martyren Nikeforos

9 februari

Helige martyren Nikeforos

Den Helige martyren Nikeforos, vars namn betyder segerbärare från grekiskans νίκη (niki) "seger" and φορέω (foreo), "bära", levde i Antiokia i Syrien. Där levde också en präst vid namn Sapricios, som Nikeforos var så god vän med att de ansågs vara som bröder. Djävulen ville dock förstöra deras vänskap och de grälade om något så att deras forna vänskap förvandlades till hat och fiendskap.

Efter en tid kom Nikeforos till sans, ångrade sin synd och bad Sapricios om förlåtelse genom gemensamma vänner, men Sapricios ville dock inte förlåta honom. Nikeforos gick då personligen till sin forne vän och bad om förlåtelse men han gav inte med sig och förlät honom inte.

Den här tiden började kejsarna Valerian (253-259) och Gallius (260-268) att förfölja de kristna och prästen Sapricios var en av de första som fördes inför rätta. Han bekände sig beslutsamt att vara kristen, genomgick tortyr för sin tro och dömdes till avrättning med svärd.

 När han leddes till att avrättas närmade sig Nikeforos honom och bad med tårar om hans förlåtelse om han syndat mot honom på något sätt. Men Sapricios förblev envis och även när han närmades sig döden vägrade han att förlåta sin kristne broder. När Herrens såg hans hjärtas hårdhet tog Han tillbaka Sin välsignelse från Sapricios och lät honom inte få martyrdödens krona. I sista minuten blev Sapricios plötsligt rädd för döden och gick med på att offra till avgudarna. Nikeforos försökte förgäves få Sapricios att inte förlora sin belöning genom att avfalla från tron, eftersom han redan stod på tröskeln till Himmelriket.

Då sade Nikeforos till bödeln: ”Jag är kristen och tror på Herren Jesus Kristus! Avrätta mig istället för Sapricios!” Bödlarna rapporterade detta till guvernören som beslöt att frige Sapricios och halshugga Nikeforos i hans ställe. På så sätt ärvde Nikeforos Himmelriket och mottog en martyrs krona.

 

bottom of page